Een handige tool bij het opzetten van een ILC-project voor 16+ is de DVD van AxCent vzw.: 'Ik levensbeschouw jou'. 17 vragen rond het leven en de levensbeschouwing worden hier voorgelegd aan een heel divers panel van jongeren (16jr-26jr) met een heel verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. De vragen zijn duidelijk en de antwoorden kort. De items per vraag duren nooit langer dan 7 minuten. Aan het eind zijn verwerkings- en bespreeksvragen toegevoegd.

Meer info: http://jeugd.axcent.org/  en  https://iklevensbeschouwjou.wordpress.com/  Enkele voorbeelden zijn te vinden op youtube.

Zie verder ook de map op deze website gewijd aan de ILC's: http://pegosite.be/index.php/leerplannen-handr/category/95-interlevensbeschouwelijke-competenties

 

 

In december 2011 kreeg de samenwerking tussen de levensbeschouwelijke vakken (LBV) op school een extra stimulans met de goedkeuring van de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC). Deze ILC beogen meer inzicht in de eigen levensbeschouwing en een gedegen kennismaking met andere levensbeschouwingen vanuit het binnen-perspectiefHet nascholingsinstituut LBV heeft de voorbije jaren aanzetten gegeven in de vorm van studiedagen en inspiratiemateriaal. Zie daarvoor de website www.levensbeschouwelijkevakken.be (onder constructie!). Toch horen wij regelmatig de vraag naar meer ideeën, meer suggesties, meer goede praktijken. Bij onze schoolbezoeken zien of horen we vaak interessante, doelgerichte projecten die in de wisselende omstandigheden en met gevarieerde doelgroepen werk maken van de ILC.

De inspectie-begeleiding van de levensbeschouwelijke

De presentaties van de Studiedag Beginnende leerkrachten (SO) staan online. Klik hier. Bent u op zoek naar meer achtergrondinfo over lesgeven in het PEGO, de rubriek overige documenten bevat veel materiaal (gebruik het zoekvenster, of even scrollen - ze staan op alfabet)

 

 Tien voorbeelden van werkvormen

[van de site horend bij "verwonderen en ontdekken" (vakdidactiek Godsdienstonderwijs Basisschool = de link brengt u op de site)

7.1 Werken met fototaal

7.2 Werken met symbolen

7.3 Werken vanuit een actualiteit

7.4 Werken met een casus

7.5 Werken met een spel

7.6 Werken met praatplaten

7.7 Werken met cartoons

7.8 Werken met een themalied

7.9 Werken met de Västerås-methode

7.10 Werken met een schimmenspel

 

U kunt de syllabus van de studiedag van 24/04/2014 bevattende de schema's van het model voor conflictloze omgang' met verschillen  te oefenen hier downloaden. Zowel de schema's als de handleiding om hierover met kleine groepen concreet te werken zijn in de syllabus opgenomen.