Een handige tool bij het opzetten van een ILC-project voor 16+ is de DVD van AxCent vzw.: 'Ik levensbeschouw jou'. 17 vragen rond het leven en de levensbeschouwing worden hier voorgelegd aan een heel divers panel van jongeren (16jr-26jr) met een heel verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. De vragen zijn duidelijk en de antwoorden kort. De items per vraag duren nooit langer dan 7 minuten. Aan het eind zijn verwerkings- en bespreeksvragen toegevoegd.

Meer info: http://jeugd.axcent.org/  en  https://iklevensbeschouwjou.wordpress.com/  Enkele voorbeelden zijn te vinden op youtube.

Zie verder ook de map op deze website gewijd aan de ILC's: http://pegosite.be/index.php/leerplannen-handr/category/95-interlevensbeschouwelijke-competenties

 

 

In december 2011 kreeg de samenwerking tussen de levensbeschouwelijke vakken (LBV) op school een extra stimulans met de goedkeuring van de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC). Deze ILC beogen meer inzicht in de eigen levensbeschouwing en een gedegen kennismaking met andere levensbeschouwingen vanuit het binnen-perspectiefHet nascholingsinstituut LBV heeft de voorbije jaren aanzetten gegeven in de vorm van studiedagen en inspiratiemateriaal. Zie daarvoor de website www.levensbeschouwelijkevakken.be (onder constructie!). Toch horen wij regelmatig de vraag naar meer ideeën, meer suggesties, meer goede praktijken. Bij onze schoolbezoeken zien of horen we vaak interessante, doelgerichte projecten die in de wisselende omstandigheden en met gevarieerde doelgroepen werk maken van de ILC.

De inspectie-begeleiding van de levensbeschouwelijke

U kunt de syllabus van de studiedag van 24/04/2014 bevattende de schema's van het model voor conflictloze omgang' met verschillen  te oefenen hier downloaden. Zowel de schema's als de handleiding om hierover met kleine groepen concreet te werken zijn in de syllabus opgenomen.

 

 Tien voorbeelden van werkvormen

[van de site horend bij "verwonderen en ontdekken" (vakdidactiek Godsdienstonderwijs Basisschool = de link brengt u op de site)

7.1 Werken met fototaal

7.2 Werken met symbolen

7.3 Werken vanuit een actualiteit

7.4 Werken met een casus

7.5 Werken met een spel

7.6 Werken met praatplaten

7.7 Werken met cartoons

7.8 Werken met een themalied

7.9 Werken met de Västerås-methode

7.10 Werken met een schimmenspel

 

Links naar online-lesmateriaal bruikbaar in de lessen PEGO
 “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede…”

 

Naast de handreikingen op deze website en de spinoff daarvan op youtube (pegovideo) en www.klascement.be (zoekterm: + PEGO + uw_trefwoord) zou een leerkracht ook hier nog eens kunnen kijken als hij/zij op zoek is naar lesmateriaal of impulsen:


ALGEMEEN

De Thomaswebsite van de KU Leuven is in eerste instantie afgestemd op het leerplan rkg, maar omdat u ook thematisch kunt zoeken en er veel concreet materiaal (fotos, videos, gedichten, filmfiches etc…in  ‘databanken’) op staat is het beslist de moeite waard om ook als PEGO leerkracht hier eens te gaan kijken:  

www.godsdienstonderwijs.be.

 

Tien voorbeelden van werkvormen (van de website van 'Verwonderen en ontdekken' (vakdidactiek godsdienstonderwijs voor het Basisonderwijs)

7.1 Werken met fototaal

7.2 Werken met symbolen

7.3 Werken vanuit een actualiteit

7.4 Werken met een casus

7.5 Werken met een spel

7.6 Werken met praatplaten

7.7 Werken met cartoons

7.8 Werken met een themalied

7.9 Werken met de Västerås-methode

7.10 Werken met een schimmenspel  

 

COLLEGA’s in NL

 

Ook in Nederland zijn er collega’s die elke week weer hun lessen geven. De cursus G/L wordt enkel op het Secundair Onderwijs ingericht. De ‘vereniging van docenten levensbeschouwing en godsdienst’ (VDLG) heeft een platform om lessen etc. te delen:

 

Een website voor en door docenten Godsdienst/Levensbeschouwing:  (SO)
- http://www.godsdienstlevensbeschouwing.nl/  

 

Een christelijke school die haar lesmateriaal voor dit vak online heeft staan:
- http://www.tondendekker.nl/lyceum/index.html  

 

 

 

MEDIALE LESIMPULSEN

Ons eigen youtubekanaal: https://www.youtube.com/user/pegovideo/videos

Links naar kranteartikelen, plaatjes, berichtjes, filmpjes etc. die kunnen dienen als lesimpuls:

Missing links (voor het godsdienstonderwijs - voortzetting van www.godsdienstig.be)
- http://www.themissinglink.be/alle_links.htm  

 

Videos, filmpjes om gesprekken met jongeren op gang te krijgen over allerlei onderwerpen

 

Schooltv (Nederland) heeft een eigen rubriek: ‘levensbeschouwing’. Info, spellen, videos. http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157342/levensbeschouwing/

 

Het gebruik van volledige films is af te raden. Fragmenten kunnen echter goed ingezet worden. Zie bijv. de filmfiches van de afdeling geschiedenis van UGent:
http://www.film-en-geschiedenis.ugent.be/index.php?m=default&a=film.overview  

 

 

 

Specifiek LO

 

Er is geen eind aan de talrijke sites met animaties, filmpjes, kleurplaten, strips etc… een goede onderwijzer let zowel op de inhoudelijke als esthetische kwaliteit. Vaak staat rijp en groen, goed en slecht vlak naast elkaar. Onder dat voorbehoud:

 

 

 

INTERLEVENSBESCHOUWELIJK

 

Alles over interlevensbeschouwelijke competenties op school:

http://ilbc-op-school.weebly.com/

 

Gemeenschappelijke modules lager onderwijs:

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv

 

Zeven godsdiensten op een rijtje (interactief, met opdrachten):

http://wereldgodsdiensten.samsam.net/wereldgodsdiensten/

 

Uitzending Karrewiet (Ketnet) over de godsdiensten van het boek, met protestantse jongeren:

http://www.ketnet.be/karrewietplus/heilige-boeken

 

JONGERENCOMMUNITIES

 

Jongerencommunity met veel headlines (nieuws met een uitgebreid archief). Bedoeling is om aan het denken te zetten over geloofskwesties en levensvragen (initiatief van de IKON):
http://www.krux.nl/

 

Jongerenwebsite met blogs, artikelen over de persoonlijke leefwereld, zinnige video's (initiatief van de EO): http://www.eo.nl/neo/  

 


BIJBELS

 

(bijbelgenootschappen hebben soms ook wel wat (online) materiaal )

Bijbelse in allerlei talen: