Up

Buitengewoon Onderwijs

De leerplancommissie Buitengewoon Onderwijs die samengekomen is gedurende de schooljaren 2015-16 en 2016-17 heeft de volgende teksten uitgewerkt. 

  • Een pedagogisch-didactisch kader (Deze tekst biedt een beschrijving van de principiële visie op de benadering van de leerlingen in het Buitengewoon Onderwijs).
  • Een didactische wijzer BuBaO (In deze tekst wordt een concrete beschrijving gegeven hoe aan de lessen in het Buitengewoon Onderwijs gestalte kan worden gegeven).  
  • Een overzicht van het beschikbare materiaal (In dit overzicht wordt een lijst aangeboden van bijbels,  verhalenboeken en ander lesmateriaal dat in de lessen in het Buitengewoon Onderwijs kan worden gebruikt.  Hierbij is telkens ook aangeduid welk materiaal voor welke didactische benadering het meest geschikt is.)
  • Een vademecum Buitengewoon Onderwijs (In dit document wordt toelichting en achtergrond gegeven bij de organisatie en het functioneren van het Buitengewoon Onderwijs).

In de tekst wordt naar twee werkstukken verwezen Eindwerk Robert Goemaere Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon Onderwijs (2001). Dit werkstuk biedt vooral achtergrond bij het pedagogisch-didactisch kader, met name in het gedeelte over orthopedagogiek en orthodidactiek. Eindwerk Naomi Audiffret ‘Wanneer woorden tekortschieten’  (2014). Dit werkstuk biedt gedetailleerde voorbeelden hoe lessen kunnen worden uitgewerkt,  in het bijzonder voor kinderen die niet kunnen spreken. U kunt deze beide eindwerken ook downloaden.

 

 
 
Powered by Phoca Download