Het onderwijsbureau van het PEGO is gevestigd in het Huis van het Protestantisme in Brussel. De inspecteurs-adviseurs PEGO handelen in opdracht van het Comité PEGO, maar hebben ook een controlerende functie vanwege het ministerie van onderwijs. Zij doen voorstellen voor aanstelling en benoeming van leerkrachten, controleren de uitvoering van de leerplannen, de naleving van de lesroosters en de bepalingen in verband met de keuzevrijheid. Zij beoordelen en begeleiden de leerkrachten en nemen initiatieven ter verbetering van de beroepsbekwaamheid van de leerkrachten en van de kwaliteit van het onderwijs.

Verdere informatie:
Bureau PEGO
Brogniezstraat 44
1070 Brussel
tel 02/510.61.73
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 016 35 51 84
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 02/245.21.70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Filip De Cavel
Tel: 0486 79 36 07
filip.decavel @ pego.be