U kunt de syllabus van de studiedag van 24/04/2014 bevattende de schema's van het model voor conflictloze omgang' met verschillen  te oefenen hier downloaden. Zowel de schema's als de handleiding om hierover met kleine groepen concreet te werken zijn in de syllabus opgenomen.