Elke gemeente-, stads-, provincie-en gemeenschapsschool (lager of secundair onderwijs van het GO!) is wettelijk verplicht PEGO als keuzemogelijkheid aan te bieden. Bij de eerste inschrijving in een school moet de directie u een keuzeformulier laten invullen. Deze keuze geldt in principe voor de hele schoolcarrière. Wijziging van keuze is niet mogelijk in de loop van het schooljaar. Enkel kan men in juni een keuzewijziging aanvragen voor het daarop volgende schooljaar.

PEGO wordt gegeven in het LO, in alle richtingen van het ASO, TSO, KSO en BSO, maar ook in het Lager en Buitengewoon Onderwijs. Het PEGO staat open voor iedereen, ongeacht de kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond.
U bepaalt voor ongeveer 80 uur per schooljaar welke vorming uw kind op school krijgt. De leerkracht PEGO reikt bouwstenen aan om te komen tot een christelijke levensbeschouwing: een verrijking voor uw kind en voor de samenleving!
In het PEGO zijn leerkrachten van diverse protestants-evangelische kerken werkzaam. Respect voor de overtuiging van de leerlingen en hun ouders is gewaarborgd. Leerkrachten werken op grond van een uitgebreid leerplan, goedgekeurd door het comité PEGO.
Meer vindt u hieronder en via de links in het menu.